28.09.2012 CO INSTRUKTOR POWINIEN

1.PRZEKAZYWAĆ OCENY SZKOLONYM DOBRE I ZŁE DOTYCZĄCE ICH DZIAŁAŃ
I  ZANIECHAŃ

2.PRZEKAZYWAĆ UWAGI DO GRUPY TYLKO OGÓLNE

3.PRZEKAZYWAĆ UWAGI TYLKO DO DANEGO PILOTA O ZACHOWANIU W LOCIE
O PODŁOŻU  EMOCJONALNYM LUB LĘKOWYM

4.MIEĆ ZAUFANIE DO PILOTÓW (ROZSĄDEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE PILOTA)

5.POZNAWAĆ  PODSTAWOWE CECHY OSOBOWOŚCI PILOTA

6.PAMIĘTAĆ,ŻE OSOBOWOŚCI SZKOLONYCH PILOTÓW SĄ UWARUNKOWANE :

 - CECHAMI WRODZONYMI

 - WIEKIEM

 - WYKSZTAŁCENIEM

 - POZYCJĄ SPOŁECZNĄ

 - POZYCJĄ ZAWODOWĄ

 - SYTUACJĄ MAJĄTKOWĄ

 - STAŻEM I ZAWANSOWANIEM LOTNICZYM

7.UTRZYMYWAĆ DYSCYPLINUJĄCY DYSTANS  W STOSUNKACH MIĘDZY INSTRUKTOREM A SZKOLĄCYM SIĘ PILOTEM,  KTÓRY POWINIEN BYĆ   UZALEŻNIONY  OD SKŁONNOŚCI TEGO DRUGIEGO DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ REGUŁOM DYSCYPLINY LOTNICZEJ

8.POWINIEN BYĆ SUROWY ALE I WIELKODUSZNY W OCENIE LOTNICZYCH  DOKONAŃ   SZKOLONYCH PILOTÓW

Żródło – Andrzej Pazio Metodyka Szkolenia Pilotów Szybowcowych i Samolotowych    Warszawa 2000

Jerzy Kowalski