09.04.2024 Prezentacje ze szkolenia instruktorów

Na życzenie mogę udostępnić nieodpłatnie prezentacje z teoretycznego szkolenia instruktorów samolotowych FI(A).

Tematyka prezentacji ze szkolenia instruktorów:

1.Zagadnienia wstępne metodyki szkolenia

2.Rola instruktora w szkoleniu

3.Metodyka szkolenia teoretycznego

4.Czynności pilota wykonywane w locie

5.Szkolenie praktyczne – naziemne przygotowanie do lotów

6.Szkolenie praktyczne w locie

7. Organizacja procesu szkolenia praktycznego i kierowanie nim

8. Organizacja szkolenia praktycznego

9. Bezpieczeństwo lotów

10. Czynnik ludzki w lotnictwie

11. Rola instruktora w szkoleniu-cechy instruktora