28.09.2012 CO INSTRUKTOR POWINIEN

1.PRZEKAZYWAĆ OCENY SZKOLONYM DOBRE I ZŁE DOTYCZĄCE ICH DZIAŁAŃ
I  ZANIECHAŃ

2.PRZEKAZYWAĆ UWAGI DO GRUPY TYLKO OGÓLNE

3.PRZEKAZYWAĆ UWAGI TYLKO DO DANEGO PILOTA O ZACHOWANIU W LOCIE
O PODŁOŻU  EMOCJONALNYM LUB LĘKOWYM

4.MIEĆ ZAUFANIE DO PILOTÓW (ROZSĄDEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE PILOTA)

5.POZNAWAĆ  PODSTAWOWE CECHY OSOBOWOŚCI PILOTA

6.PAMIĘTAĆ,ŻE OSOBOWOŚCI SZKOLONYCH PILOTÓW SĄ UWARUNKOWANE :

 - CECHAMI WRODZONYMI

 - WIEKIEM

 - WYKSZTAŁCENIEM

 - POZYCJĄ SPOŁECZNĄ

 - POZYCJĄ ZAWODOWĄ

 - SYTUACJĄ MAJĄTKOWĄ

 - STAŻEM I ZAWANSOWANIEM LOTNICZYM

7.UTRZYMYWAĆ DYSCYPLINUJĄCY DYSTANS  W STOSUNKACH MIĘDZY INSTRUKTOREM A SZKOLĄCYM SIĘ PILOTEM,  KTÓRY POWINIEN BYĆ   UZALEŻNIONY  OD SKŁONNOŚCI TEGO DRUGIEGO DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ REGUŁOM DYSCYPLINY LOTNICZEJ

8.POWINIEN BYĆ SUROWY ALE I WIELKODUSZNY W OCENIE LOTNICZYCH  DOKONAŃ   SZKOLONYCH PILOTÓW

Żródło – Andrzej Pazio Metodyka Szkolenia Pilotów Szybowcowych i Samolotowych    Warszawa 2000

Jerzy Kowalski

28.09.2012 CECHY DOBREGO INSTRUKTORA

1.DUŻA WIEDZA

2.DUŻE UMIEJĘTNOŚCI LOTNICZE I OGÓLNE

3.DYSCYPLINA

4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.AUTORYTET

6.POZYTYWNA OPINIA ŚRODOWISKA

7.WALORY MORALNE

8.SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

9.ŻYCZLIWOŚĆ

10.RZECZOWOŚĆ

11.KONSEKWENCJA

12.DYSKRECJA

13.NATURALNE PRZYWÓDZTWO

14.OPIEKUŃCZOŚĆ

15.WIARA W MOŻLIWOŚCI SWYCH WYCHOWANKÓW

16.ŁATWOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

17.OPANOWANIE

18.ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM
Żródło – Andrzej Pazio Metodyka Szkolenia Pilotów Szybowcowych i Samolotowych Warszawa 2000
Jerzy Kowalski

09.09.2012 Szanowni Instruktorzy!

Szanowni Instruktorzy!
Strona aeroinstruktorzy.pl została stworzona z myślą o podniesieniu poziomu szkolenia polskich pilotów. Proponuję aby instruktorzy, szczególnie Ci z dużym doświadczeniem, przekazywali Sobie i młodszym Kolegom, jak szkolić dobrze, bezpiecznie i ekonomicznie. W ten sposób podniesiemy poziom szkolenia pilotów, bezpieczeństwo latania i stworzymy właściwe standardy operacji lotniczych.
Będę wdzięczny wszystkim Instruktorom za opinie, artykuły i wskazówki metodyczne tak w szkoleniu praktycznym jak i teoretycznym.
Bardzo proszę aby w każdym mailu była na końcu informacja czy autor wyraża zgodę na publikację na stronie.

Z lotniczym Pozdrowieniem
Jerzy Kowalski
Instruktor samolotowy

 

Adres e-mail: aeroinstruktorzy@gmail.com