28.09.2012 CO INSTRUKTOR POWINIEN

1.PRZEKAZYWAĆ OCENY SZKOLONYM DOBRE I ZŁE DOTYCZĄCE ICH DZIAŁAŃ
I  ZANIECHAŃ

2.PRZEKAZYWAĆ UWAGI DO GRUPY TYLKO OGÓLNE

3.PRZEKAZYWAĆ UWAGI TYLKO DO DANEGO PILOTA O ZACHOWANIU W LOCIE
O PODŁOŻU  EMOCJONALNYM LUB LĘKOWYM

4.MIEĆ ZAUFANIE DO PILOTÓW (ROZSĄDEK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ  I DBAŁOŚĆ O BEZPIECZEŃSTWO LOTNICZE PILOTA)

5.POZNAWAĆ  PODSTAWOWE CECHY OSOBOWOŚCI PILOTA

6.PAMIĘTAĆ,ŻE OSOBOWOŚCI SZKOLONYCH PILOTÓW SĄ UWARUNKOWANE :

 - CECHAMI WRODZONYMI

 - WIEKIEM

 - WYKSZTAŁCENIEM

 - POZYCJĄ SPOŁECZNĄ

 - POZYCJĄ ZAWODOWĄ

 - SYTUACJĄ MAJĄTKOWĄ

 - STAŻEM I ZAWANSOWANIEM LOTNICZYM

7.UTRZYMYWAĆ DYSCYPLINUJĄCY DYSTANS  W STOSUNKACH MIĘDZY INSTRUKTOREM A SZKOLĄCYM SIĘ PILOTEM,  KTÓRY POWINIEN BYĆ   UZALEŻNIONY  OD SKŁONNOŚCI TEGO DRUGIEGO DO PODPORZĄDKOWANIA SIĘ REGUŁOM DYSCYPLINY LOTNICZEJ

8.POWINIEN BYĆ SUROWY ALE I WIELKODUSZNY W OCENIE LOTNICZYCH  DOKONAŃ   SZKOLONYCH PILOTÓW

Żródło – Andrzej Pazio Metodyka Szkolenia Pilotów Szybowcowych i Samolotowych    Warszawa 2000

Jerzy Kowalski

28.09.2012 CECHY DOBREGO INSTRUKTORA

1.DUŻA WIEDZA

2.DUŻE UMIEJĘTNOŚCI LOTNICZE I OGÓLNE

3.DYSCYPLINA

4.ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.AUTORYTET

6.POZYTYWNA OPINIA ŚRODOWISKA

7.WALORY MORALNE

8.SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

9.ŻYCZLIWOŚĆ

10.RZECZOWOŚĆ

11.KONSEKWENCJA

12.DYSKRECJA

13.NATURALNE PRZYWÓDZTWO

14.OPIEKUŃCZOŚĆ

15.WIARA W MOŻLIWOŚCI SWYCH WYCHOWANKÓW

16.ŁATWOŚĆ PRZEKAZYWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

17.OPANOWANIE

18.ŁATWOŚĆ NAWIĄZYWANIA KONTAKTÓW Z OTOCZENIEM
Żródło – Andrzej Pazio Metodyka Szkolenia Pilotów Szybowcowych i Samolotowych Warszawa 2000
Jerzy Kowalski

09.09.2012 SZANOWNI INSTRUKTORZY I PILOCI

 

W 2012r. stworzyłem z jednym z pilotów stronę www.aeroinstruktorzy.pl .

Niestety, brak czasu, z uwagi na pracę zawodową, spowodował, że strona stała się nieaktywna. Teraz, będąc na pełnej emeryturze, postanowiłem wrócić do projektu w trochę zmienionej formie. Chciałbym aby z treści zawartej na stronie mogli skorzystać tak instruktorzy jak i piloci. Dlatego proszę o przysyłanie  na wskazany adres mailowy Swoich opinii, uwag i wniosków z procesu szkolenia ale także samodzielnych lotów wykonywanych w celu uzyskania wymaganego nalotu do wydania uprawnień i licencji zawodowej. Dotyczy to tak pilotów jak i instruktorów. Będę wdzięczny wszystkim Instruktorom i pilotom za opinie, artykuły i wskazówki metodyczne tak w szkoleniu praktycznym jak i teoretycznym. Bardzo proszę aby w każdym mailu była na końcu informacja czy autor wyraża zgodę na publikację na stronie tak w całości jak i części przesłanego materiału oraz numer telefonu w celu potwierdzenia autorstwa artykułu. Ja będę również zamieszczał swoje uwagi i artykuły na stronie. W ten sposób podniesiemy poziom szkolenia i wiedzy lotniczej, bezpieczeństwo latania i stworzymy właściwe standardy operacji lotniczych.

Ponieważ wiele osób mnie nie zna, więc pozwolę napisać parę słów o sobie. W 1969r. ukończyłem Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. Po ukończeniu OSL służyłem w lotnictwie morskim latając na samolotach odrzutowych. Po przejściu do rezerwy pracowałem w Aeroklubie Pomorskim w Toruniu jako zastępca kierownika i instruktor samolotowy.W latach 1985-1991 wykonywałem loty jako pilot Agro w Oddziale w Olsztynie.Od 1992r. pracowałem w zakładzie produkcyjnym, gdzie stworzyłem Wydział Lotniczy a potem samodzielny Ośrodek Szkolenia Lotniczego. W międzyczasie zbudowane zostało lądowisko samolotów z pełną infrastrukturą. W ośrodku szkolenia do 2018r. pracowałem jako Kierownik Szkolenia i do 2021r.jako Kierownik Bezpieczeństwa. Obecnie nie jestem związany z żadnym ośrodkiem szkolenia. Posiadam nalot ogólny 6290 godzin i jako instruktor 2500 godzin.

Jerzy Kowalski

 

Adres e-mail: aeroinstruktorzy@gmail.com